ALICI, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (ondört) günlük süre, tüketicinin sözleşmenin imzalandığı günden itibaren başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ARACI’ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin ARACI’ya ulaşmasını takiben ARACI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve Cayma talebini ilgili Sigorta Şirketine iletecektir. Sigorta Şirketinin uygun görmesi ve yasal mevzuata uygun olması şartıyla bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edebilecektir. ARACI’nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (ondört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Enki Sigorta Aracılık Hiz.Ltd.Şti.
Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. No:4 Kat:4 Ofis No:10 34340 Beşiktaş/İstanbul
E-posta [email protected]
Telefon : 0 212 705 89 89

ALICI, Seyahat Sağlık, DASK ve Trafik sigortası, Yabancı Sağlık Sigortası gibi zorunlu bazı sigorta ürünlerinde getirilebilecek yasal gereklilikler nedeniyle ve hali hazırda https://saglikturizmisigortasi.com sitesinde de yayınlanan Yabancı Sağlık Sigortası genel şartlarında belirtilen hususlarda ve bu hususların gerçekleşmemesi halinde cayma hakkının kullanılamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

YETKİLİ MAHKEME

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun 68.nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir. Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için, taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.